Gyermekek támogatása

2022.

Integráció

Nagy örömünkre, civil összefogás révén idén is sikerült egy-egy héten keresztül közel 60 Budakeszin és annak környékén élő hátrányos helyzetű gyermeknek örömöt szerezni Badacsonylábdihegyen. Minden évben megéljük, hogy milyen csodálatos az a támogató erő, amely évről-évre anyagilag is lehetővé teszi a gyermekek nyaraltatását.

Azonban a két hét nem egy egyszerű tábor, amelyben a pihenésé, kikapcsolódásé a főszerep, hanem annál lényegesen több, emberi sorsok átalakítója is egyben. Immár tizedeik éve foglalkozunk azzal, miként lehetne a civil erők bevonásával, a valós integráció jegyében, olyan gyermekek társadalmi ranglétrán való feljebb lépkedtetésén hatékonyan segíteni, akik a családi környezetből önhibájukon kívül, hátránnyal indulnak az életbe. A folyamatnak csak egy része az a tábor, melyet minden évben egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően a Balaton partján szervezünk számukra. Ezenkívül év közben is kapcsolatban állunk a gyerekekkel és szüleikkel.

Idén az első héten a kisebbeké, majd a második héten a nagyobb gyermekeké volt a főszerep. a közte eső hétvégét a mindenkori „lábdis ifijeink” az általános iskolát már kinővő fiatalokkal töltötték el a Balaton partján.

Fürdés, kirándulások, rengeteg játék, napindítóként közös áhitat, sok sok közös éneklés és beszélgetés jellemzik a mindennapokat, a megfelelően kialakított napirend és a szolgálatok közös vállalása teszik teljessé az együttöltött időt.

Évről évre egyre több gyermek van a látókörünkben, a felnövekvő gyermekek kezét lehetőségünkhöz mérten még 16-17 éves korukban is fogjuk. Minden esetben azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy idővel megfelelő középiskolát és majdan szakmát találjanak. Ha szükséges, ebben segítünk is nekik, de az élet egyéb területén való nehézségeikkel is fordulhatnak hozzánk, legyen az lelki vagy anyagi természetű. Táborainkat külön szervezzük az alsótagozatos és a felsőtagozatos gyermekek számára egy-egy hétre.

A 30-30 nehézsorsú budakeszi gyermek mellett egy általunk ifi csapatnak nevezett, fiatalokból álló közösséggel dolgozunk, akik zömében jól szituált családi környezettel, biztonságos háttérrel rendelkező fiatalok, de fontos része az integráció megvalósulásának, hogy többen közülük az évek során látókörünkbe kerülő fiatalok közül kerülnek kiválasztásra. Ők 4-5 fős csoportokban, személyre szabottan foglalkoznak a rájuk bízott gyermekekkel.

A keretekért mi vagyunk felelősek, az anyagi hátteret és a táborhely lehetőségét civil adományokból kapjuk, illetve gyűjtjük, de a gyerekekkel eltöltött idő oroszlánrészének menetét az ifik dolgozzák ki, felosztva a feladatokat precíz táborhálót írnak, hetekkel a táborok előtt megbeszéléseket tartunk, amelyeken megvitatjuk egy-egy program menetét, kellék-szükségleteit, idő-intervallumait. A tábori menüt a konyhás ifik írják, kiegészítve a bevásárló-listával és minden nasival-gyümölccsel, ami csak szükséges a napi energiaszint beviteléhez. Fantasztikus fejlődés részesei a 9-10-11-es fiataljaink már az előkészület során is, 

a tábor előtt az „öreg” ifijeink adják át tapasztalataikat, kiegészítve a mi pedagógusi-szakmai tanácsainkkal. Ellépve a katedrától, a frontális oktatást valóban a tanulást kísérő és segítő tanári szerep kaphat helyet, melynek eredménye évről évre megerősít bennünket. A kialakított rendszer ilyen módon válik hosszútávon is fenntarthatóvá.

Irányításunkkal az ifijeinket két-két erre kijelölt fiatal vezeti, akik már többéves tapasztalattal rendelkeznek a kialakított modellel kapcsolatban. Az ifivezető feladata mederbe terelni a kölcsönös gondolat-, és ötletcserét, a közös tervezést, a kölcsönös tanulást és a tapasztalatátadást és egymás véleményének megvitatását, elfogadását, illetve a folyamatos önreflexiókat. Mind az évközi programok tervezésébe, mind a tábor programjának és étkeztetésének szervezésébe maximálisan bevonjuk a fiatalokat. Csodálatos megélni, hogy a közös munka által olyan energiák szabadulnak fel, ami újabb és újabb ötletekre inspirál mind minket, pedagógusokat, mind az ifiket, de a résztvevő gyerekeket is.

Így valóban felkészülve fogadhatjuk a gyerekeket, akik számára az együtt eltöltött hét valóban varázslattá válik. Hálásak vagyunk a cserkészetnek, hogy annyi tudást és ötletet ad azoknak a fiataloknak, akik képzéseik során őrsvezetővé válnak, mert mindebből a tudásból így olyan gyermekek számára is jut, akik még csak nem is hallottak a cserkészmozgalomról. Fontos azonban, hogy bár több ifink a cserkészetnél is szolgál, ez nem elvárt egyetlen fiataltól sem, aki nálunk vállal szolgálatot.

A folyamat során nem csak elméletben, hanem a mindennapokban is megtapasztaljuk, hogyan mosódik el a határ olyan gyermekek és fiatalok között, akik a mindennapi életben nem kerülnének kapcsolatba egymással, tehát az ifikben lezajló lelki épülési folyamat legalább olyan fontos, mint a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása. A táboroztatás során napról napra alakul ki az a bensőséges kapcsolat a fiatalok és a gyerekek között, mely talán a kistestvéri bizalomhoz hasonlít az idősebb báty vagy nővér irányába. Ezt a barátságot továbbépítjük az év során szervezett programjaink alatt, hogy élő kapcsolatban maradjanak a gyerekek egymással.

Valljuk, hogy az évek során kialakult működés nem csak gyakorlati tudás és tapasztalat, hanem olyan élmény, amely inspirálóan hat a fiatalok és a gyermekek további életére nézve is.

Istennek veled is terve van, nem vagy egyedül. Ezt próbáljuk évről évre átadni, erősíteni minden gyermekben.

Hálás köszönet az egyéni támogatóinknak, a Miniszterelnökségnek, Budakeszi város Önkormányzatának, a Natural Herbal Kft-nek, a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítványnak, a Háló Alapítványnak, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumnak, a Széchenyi István Általános Iskolának, a Jobb Kor Polgári Egyesületnek és mindenkinek, aki ebben a munkában bármi módon segítséget nyújtott és nyújt, legyen az anyagi természetű vagy technikai segítség, de mindenekelőtt köszönjük a gyermekekért és az őket szolgálókért mondott imákat!

A további éves programjaink, illetve a rászoruló gyermekek egyéb nyári táboroztatásának finanszírozására érdekében az adománygyűjtésünk folyamatosan él.

Bágyoni-Szabó Zsuzsanna és Bezeczky Erzsébet

A 2022. évi nyaraltatás kiemelt támogatója a

A tábor fotói:

***************************

2021.

A valóra váló álom

azaz a Budakeszin megálmodott modell kibontakozása Badacsonylábdihegyen a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében.

Nagy örömünkre, civil összefogás révén idén is sikerült egy-egy héten keresztül közel 60 hátrányos helyzetben élő budakeszi gyermeknek örömöt szerezni Badacsonylábdihegyen. Minden évben megéljük, hogy milyen erős a közösség, amely évről-évre anyagilag is lehetővé teszi mindazt, amiről a következőkben szó lesz.

Ez a két hét nem egy egyszerű tábor, amelyben a pihenésé, kikapcsolódásé a főszerep, hanem annál lényegesen több, emberi sorsok átalakítója is egyben. Kilenc éve foglalkozunk azzal, miként lehetne a civil erők bevonásával, a valós integráció jegyében, olyan gyermekek társadalmi ranglétrán való feljebb lépkedtetésén hatékonyan segíteni, akik a családi környezetből önhibájukon kívül, hátránnyal indulnak el a nagybetűs életben. A lassan egy évtizede tartó folyamatnak csak egy része az a tábor, melyet minden évben a Balaton partján szervezünk számukra, hiszen év közben is kapcsolatban állunk a gyerekekkel és szüleikkel.

Évről évre egyre több gyermek van a látókörünkben, a felnövekvő gyermekek kezét lehetőségünkhöz mérten még 16-17 éves korukban is fogjuk. Minden esetben azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy idővel megfelelő középiskolát és majdan szakmát találjanak. Ha szükséges, ebben segítünk is nekik, de az élet egyéb területén való nehézségeikkel is fordulhatnak hozzánk, legyen az lelki vagy anyagi természetű. Táborainkat külön szervezzük az alsótagozatos és a felsőtagozatos gyermekek számára egy-egy hétre.

És most egy olyan csodáról szeretnék szólni, ami legalább olyan áldás, mint a gyermekek felkarolása. A 30-30 nehézsorsú budakeszi gyermek mellett egy általunk ifi csapatnak nevezett, fiatalokból álló közösséggel dolgozunk, akik zömében a helyi katolikus gimnázium diákjai, többen közülük cserkészek, zömében jól szituált családi környezettel, biztonságos háttérrel rendelkező fiatalok. Ők 4-5 fős csoportokban, személyre szabottan foglalkoznak a rájuk bízott gyermekekkel.

A keretekért mi vagyunk felelősek, az anyagi hátteret és a táborhely lehetőségét civil adományokból kapjuk, illetve gyűjtjük, de a gyerekekkel eltöltött idő oroszlánrészének menetét az ifik dolgozzák ki, felosztva a feladatokat precíz táborhálót írnak, hetekkel a táborok előtt megbeszéléseket tartunk, amelyeken megvitatjuk egy-egy program menetét, kellék-szükségleteit, idő-intervallumait. A tábori menüt a konyhás ifik írják, kiegészítve a bevásárló-listával és minden nasival-gyümölccsel, ami csak szükséges a napi energiaszint beviteléhez. Fantasztikus fejlődésen mennek át a 9-10-11-es gimnazistáink már az előkészület során is, de a tábor előtt egy előhétvégén játékos képzésen vesznek részt, melynek során az „öreg” ifijeink adják át tapasztalataikat, kiegészítve a mi pedagógusi-szakmai tanácsainkkal. Ellépve a katedrától, a frontális oktatást valóban a tanulást kísérő és segítő tanári szerep kaphat helyet, melynek eredménye évről évre megerősít bennünket. A kialakított rendszer ilyen módon válik hosszútávon is fenntarthatóvá.

Irányításunkkal az ifijeinket egy erre kijelölt fiatal vezeti, aki már többéves tapasztalattal rendelkezik a kialakított modellel kapcsolatban. Az ifivezető feladata mederbe terelni a kölcsönös gondolat-, és ötletcserét, a közös tervezést, a kölcsönös tanulást és a tapasztalatátadást és egymás véleményének megvitatását, elfogadását, illetve a folyamatos önreflexiókat. Mind az évközi programok tervezésébe, mind a tábor programjának és étkeztetésének szervezésébe maximálisan bevonjuk a fiatalokat. Csodálatos megélni, hogy a közös munka által olyan energiák szabadulnak fel, ami újabb és újabb ötletekre inspirál mind minket, pedagógusokat, mind az ifiket, de a résztvevő gyerekeket is.

Így valóban felkészülve fogadhatjuk a gyerekeket, akik számára az együtt eltöltött hét valóban varázslattá válik. Hálásak vagyunk a cserkészetnek, hogy annyi tudást és ötletet ad azoknak a fiataloknak, akik képzéseik során őrsvezetővé válnak, mert mindebből a tudásból így olyan gyermekek számára is jut, akik még csak nem is hallottak a cserkészmozgalomról. Fontos azonban, hogy bár több ifink a cserkészetnél is szolgál, ez nem elvárt egyetlen fiataltól sem, aki nálunk vállal szolgálatot.

A folyamat során nem csak elméletben, hanem a mindennapokban is megtapasztaljuk, hogyan mosódik el a határ olyan gyermekek és fiatalok között, akik a mindennapi életben nem kerülnének kapcsolatba egymással, tehát az ifikben lezajló lelki épülési folyamat legalább olyan fontos, mint a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása. A táboroztatás során napról napra alakul ki az a bensőséges kapcsolat a fiatalok és a gyerekek között, mely talán a kistestvéri bizalomhoz hasonlít az idősebb báty vagy nővér irányába. Ezt a barátságot továbbépítjük az év során szervezett programjaink alatt, hogy élő kapcsolatban maradjanak a gyerekek egymással.

Valljuk, hogy az évek során kialakult működés nem csak gyakorlati tudás és tapasztalat, hanem olyan kegyelmi állapot, melyet együtt élhetünk át évről évre újra és újra. Reggeleinket kis áhítattal kezdjük, mely során jelenetekbe ágyazva tesszük érthetővé és élővé az evangéliumot a gyermekek számára. Isten szeret téged, nem vagy egyedül. Ezt próbáljuk évről évre átadni, erősíteni minden gyermekben.

Mindenkinek hálás köszönet, aki ebben a munkában bármi módon segítséget nyújt, legyen az anyagi természetű vagy technikai segítség, de mindenekelőtt köszönjük a gyermekekért és az őket szolgálókért mondott imákat!

Köszönjük Budakeszi Város Önkormányzatának és a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2021) nagylelkű támogatását!

***************************

2020.

Lábdihegyi varázslat a Prohászkában

Gondolatok a 2020. júniusi táborunkról, a csodák már-már mindennaposak

Idén nyolcadik alkalommal volt lehetőségünk megszervezni táborunkat a Budakeszin élő hátrányos helyzetű családok gyermekei számára, igaz a vírushelyzetre való tekintettel nem Badacsony-Lábdihegyen, hanem Budakeszin. Mivel a balatoni táborhely idén nem nyitotta meg kapuit, a karantén ideje alatt lemondtunk az idei szervezésről, de június elején mégis felcsillant a remény egy új, napközis tábor formájában megszervezhető helyszín felajánlásával.

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója jóvoltából a gimnázium épületét ingyen táborhelyként kaptuk meg. A civil összefogásban városunk önkormányzata szintén szokásához híven, gálánsan állt mellénk és a helyi Karitász, valamint a református közösség alapítványa is segítségünkre sietett.

Hihetetlen gyorsasággal fogtunk hozzá a szervezéshez, hiszen minden egyes programunk civil támogatásból valósulhat meg, gyűjtést is indítottunk, melynek eredményeként néhány nap leforgása alatt ismét átélhettük azt a csodát, hogy pontosan elegendő pénz gyűlt össze, sőt még egy kicsi maradt is, melyet további támogatásra fordíthatunk.

Ha van helyszín és pénz, akkor már csak a legfontosabb erőforrás szükséges, azaz a megfelelő munkatársak, esetünkben a segítő fiatalok. Társammal, Bezeczky Erzsébet tanítónővel együtt legnagyobb örömünkre, első hívásra mondtak igent valahányan, pedig itt nem kevesebb létszámról beszélünk, mint a 60 résztvevő gyermek mellé szervezett személyes odafigyelést és gondoskodást is nyújtani tudó 25 gimnazistáról, akik vezetik őket, példát mutatnak, akik jelenlétével valósíthatjuk meg a valódi integrációt.

Kezdődhetett a felkészülés, sokszor éjszakákba menő megbeszélések és a korosztályokra szabott programírások azért, hogy 60 gyermek, akik közül a többség igen ingerszegény és nehéz körülmények között él, valóban részese lehessen egy kis csodának, amikor úgy érzi, érdemes kora reggel felkelni, hogy le ne maradjon valami jóról, pedig esténként sokszor éjszakai meglepetéssel is vártuk a nagyobbakat.

Gimnazista gyermekeink felnőtt komolysággal, de gyermeki lendülettel percről percre átgondolt programhálót, konyhásaink ötletesen kigondolt menüt írtak a náluk valójában csupán néhány évvel fiatalabb gyermekek számára. Hálásak vagyunk azért a néhány fantasztikus programért is, amellyel szülőtársak, illetve kollegák tették még tartalmasabbá a tábor életét.

Szülőként, illetve a magam részéről pedagógusként is pontosan tudom, sok esetben milyen távol vannak az integrációs elképzelések a valós hétköznapok gyakorlatától, milyen hatalmas erőfeszítés áll egy-egy apró lépés mögött, s olykor milyen esetleges kimenetelű egy-egy vállalkozás.

Ezért is különösen nagy öröm számunkra, amikor egy-egy évek óta támogatott gyermeket, kamaszodva, meghívhatunk a tábort segítő ifik csapatába, akik idővel, tőlük sokat tanulva egyenrangú vezetőtárssá válhatnak… Amikor más szemüveggel látják saját életüket és azokét, akik hasonlóan nehéz helyzetben vannak, amikor ők is részei annak a folyamatnak, hogyan is lehet másokon és önmagukon is valóban segíteni.

A látókörünkbe került gyermekekkel évek óta folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ahol szükséges anyagi támogatással, személyes odafigyeléssel támogatjuk családjaikat. Legnagyobb örömünk, ha egy-egy gyermek továbbtanulását tudjuk támogatni, így segítve őket saját kis életük alakításában, céljaik megfogalmazásában és annak reményteli elérésében.

A velünk dolgozó, jó körülmények között élő fiatalok érzékenyítésén túl, valódi szeretetteljes kapcsolatok alakulnak ki köztük és a résztvevő hátrányos helyzetű családok gyermekei között, ami egyébként nem történhetne meg saját köreikben.

Ezért érzem úgy, ismét kis csodák sorozatát élhettük át, mely sokkal többről szól, mint egy napközis táborban eltöltött hét a nyár folyamán. Hiszem, hogy mindezt mind a gyermekek, mind ifijeink számára a szeretet jegyében apró lépésekkel sikerül továbbadni.

Programjainkat, mint ahogy azt nyolc éve tesszük, ősszel folytatjuk, így maradva élő kapcsolatban a gyermekekkel, így nyújtva kezünket az elesettebbek felé.

Isten áldását kérem mindenkire, aki nekünk ebben a munkában társunkká szegődött!

Dalottiné Bágyoni Zsuzsanna

Cikk a Budakeszi Hírmondó 2021. áprilisi számában.

***************************

2019.

Hogyan adjunk esélyt a hátrányos helyzetű Budakeszi gyermekeknek?

– beszámoló egy Budakeszi civil társaság által szervezett nyári táborról és annak hatásairól –

A Jobb Kor Polgári Egyesület 2002-es alakulása óta több ízben nyaraltatott hátrányos helyzetű gyermekeket. Korábban Kárpátaljáról és Erdélyből utaztattunk fiatalokat, de észrevettük, hogy szűkebb pátriánkban, Budakeszin is vannak olyan rászorulók, akik láthatatlanok a település lakóinak többsége előtt, mégis velünk élnek és szegénységük okán kiszorulnak olyan lehetőségekből, amelyek mások előtt nyitottak.

2012. óta minden nyáron 30-40 nagyon szegény sorban, vagy más jellegű kitaszítottságban élő Budakeszi gyermeket viszünk el a Balatonra, Badacsonylábdihegyre nyaralni. A táborok civil kezdeményezésből és túlnyomó részben civil adományokból valósulhatnak meg, de évek óta magunk mögött tudhatjuk a Budakeszi Önkormányzat és a Katolikus Karitász anyagi támogatását is. Az az érdekes, hogy kivétel nélkül minden esetben a tábor előtti napokban még nem áll rendelkezésre elegendő anyagi forrás, de a kezdés napján már pont annyi támogatás gyűlik össze, hogy semmiben sem szenved hiányt a projekt. Legnagyobb támogatónk Boros Judit, aki egy pompásan felszerelt, minden igényt kielégítő ingatlant bocsát rendelkezésünkre teljesen ingyen, sőt a borsos strandbelépőt is ő veszi meg minden évben az ott táborozóknak. A projektben mindenki önkéntes alapon, saját idejét és pénzét áldozva vett részt, és a tábor jó példa arra, hogy összefogással bármi megvalósítható, ami szebbé, lélekkel telivé teheti mindennapjainkat.

Hogyan valósulnak meg ezek a táborok? Egy általunk eltervezett és az évek során egyre finomabb hangolásban megvalósuló struktúrában, aminek a lényege az integráció. A kívánatos beolvadást az adja, hogy együtt nyaralhatnak a nehéz sorsú, sok esetben különböző mentális problémával küzdő, differenciált vagy egyéni bánásmódot igénylő gyermekek, olyan stabil és egészséges környezetben nevelkedő gyermekekkel, akik minden tekintetben, minden percben, minden mozzanatban velük együtt vesznek részt a közös tevékenységekben. Ennek harmonikus megvalósulására olyan segítőket is hívunk, akiket „ifiknek” nevezünk. Tudniillik a táborozó gyermekek kisebb csoportokba vannak osztva, amelyeket egy, vagy két 16-18 éves fiatal irányít. A legfontosabb szempont, hogy a folyamatos személyes odafigyelést, odafordulást megkaphassa minden gyermek. A táborainkban így négy csoport van együtt, egymást kiegészítve: a 6-14 éves gyermekek (idén külön az alsó tagozatosak és külön a felsősök), a 16-18 éves ifik, a tábor szakmai irányítói (akik minden mozzanat szerves részesei is egyben) és a tábort kiszolgáló önkéntes személyzet.

A remekül megvalósuló struktúra következtében nap, mint nap olyan csodákat éltünk meg, ami leírhatatlan örömet okoz mindenkinek és felcsillantja a reményt, hogy a nehéz sorsú gyermekek számára is van kitörési pont. Példaképpen: a helyzetét általában agresszivitással megoldani képes gyermek a harmadik napon már együtt énekel a többiekkel, aktívan részt vesz a beszélgetésekben, a feladatok megoldásában, illetve, ami a legfontosabb, az alkotás folyamatában. De számtalan más csodát is megéltünk, azt is mondhatjuk, hogy a tábor a csodák sorozata.

Az együttlétnek mindig van fő témája, de legtöbbször valamilyen művészeti tevékenység köré vannak felépítve a programok. Idén minden csapatnak filmeket kellett készítenie, előre megadott, azonos téma köré építve. A technikai megvalósításban profik és amatőrök is segítették a tábor lakóit. A Balatonban való lubickolás mellett minden nap, minden percében értékes és érdekes közös foglalkozásokon, kirándulásokon, kenuzáson, közös játékon és számtalan élményprogramon vettek részt a tábor lakói.

Nagyon fontos, hogy ebben a táborban nem csak a célcsoport gyermekei kapnak életre szóló élményeket, de a segítő fiatalok is szociálisan olyan érzékenyekké válnak, amit egész életükben magukkal vihetnek. Talán ez is legalább olyan fontos, mint a nehéz sorú gyermekeknek felhőtlen napokat biztosítani. A támogatott gyermekek kezét nem engedjük el a tábor végeztével, legalább negyedévente találkozunk velük és közös programokon veszünk részt, pl. Karácsonykor is megajándékozzuk őket, vagy állatkerti sétára visszük a gyermekeket, a fontos, hogy élő kapcsolatban maradhassunk velük. Vannak olyanok, akik az évek óta tartó közös élmények hatására óriási fejlődésen, változáson mentek keresztül és reményeink szerint képesek lesznek megküzdeni a nehézségeikkel és úgy érezzük, hogy valódi esélyt tudtunk adni nekik a jövőjük szebb megvalósításában.

Meg kell említeni azt a két személyt, akik e projekteknek a lelkei: Bágyoni-Szabó Zsuzsanna és Bezeczky Erzsébet. E két kiváló pedagógus olyan rendszert épített fel, amely mintája lehetne máshol megvalósuló, hasonló kezdeményezéseknek is.

Ha úgy érzi, hogy a gyermekeket segítő munkánkat támogatja, akkor az oldal alján jelzett lehetőségeken keresztül utalhatja a felajánlott összeget. A közleményrovatba kérjük írja be, hogy konkrétan mire fordítható az összeg! De talán ezt is érdemes elolvasni.

***************************

Köszönjük, az eddigi nagylelkű támogatásokat! Hálásak vagyunk, ha támogatásával továbbra is segíti munkánkat!

Jobb Kor Polgári Egyesület, OTP Bank NyRt, 11742348-20021472-00000000