Gyurcsány Ferenc magyar állampolgárnak

Uram!

Ön olyan mértékben befolyásolta -negatív irányban- egy nemzet jövőbe vetett hitét, összetartozás-érzését érintő népszavazás kimenetelét -ráadásul alkotmányellenes módon, amely cselekedete tehát de jure bűntény-, hogy Önnek a későbbi korok, a történelem, a magyar nemzet történelme soha nem fogja ezt megbocsátani.

Önnek persze ezek a szavak, mint: „hit”, „nemzet”, „összetartozás”, „magyar” szocializációja folytán semmit sem jelentenek, mivel Ön kommunista. Egy önkényuralmi ideológia szülötte, képviselője, kiszolgálója, amely ideológia morálisan teljesen azonos a nácizmuséval (sajnos a morál szó szintén nem jelent semmit Önnek). Ezért Ön nem volt kommunista, hanem született és folytonos kommunista – Ön ma is az Internacionálét énekli. És Ön azért nevezhető mind a mai napig egy aljas, népirtó (100.000.000 áldozat!) ideológia és áhított torz világrend egyik utolsó csökevényének, mert jelen idejű cselekedetei ezt erősítik. Ön a legsátánibb eszközökkel, a hazugság eszközeivel élt a határon túli magyarok újrahonosításáért indított népszavazás kampányának időszakában, amelynek során hivatalánál fogva a hallgatás lett volna az egyedül törvényes cselekedete.

„A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug és a hazugság atyja.” János 8. 44

„Így azok, akik nem hittek az Igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.” Pál, Tessz. 2

Önnek természetesen ezek a szavak sem jelentenek semmit, hiszen a Szentírás szavai.

Ön mérhetetlen kárt okoz ebben a világban, és ezt tudatosan teszi!

Ön labanc, népe, nemzete árulója, de rosszabb a kuruckori bűntársainál, mert ma mérhetetlenül nagyobb arzenállal szolgálhatja a Hazugság Szellemét, mint dicstelen elődei.

Mégis -talán bízva abban, hogy bár egy életre, úgy látszik ott fityeg az Ön nyakán az aljas diktatúra vörös nyakkendője-, talán van néhány közös szavunk, amely által érthetjük egymást!

Most, hogy a végkifejletet ismerjük -a december 5-i gyásznapot értve ezalatt, amely az én hitem szerint csak a Gonosz időleges győzelme az Ön segédletével, de nem végleges, az bizonyos!-, elgondolkodik-e Ön személyes felelősségén? Most a kétségbeesett reagálások ismeretében, tisztában van-e néhány héttel ezelőtti mérhetetlen hazugság-özönének súlyával?

Van Önnek lelkiismeret furdalása?

Van Önnek lelke? („Mert a Lélek az Igazság.” János 1.5.)

Vagy csak úgy érzi, hatalma van?

Mert, ha csak hatalma van, az együttérzés, a szeretet és az igazságosság gyakorlása nélkül egy ország élén, tudja hová került Ön? Gyergyószentmiklóson már másnap tudták, egyszerű parasztemberek: a magyar történelem szemétdombjának legaljára!

Isten -más senki -, talán még megbocsát!

Kiss Iván

magyar állampolgár

2004. december 22.