Nemzeti Megmentési Program

A Jobb Kor Polgári Kör tervezete 

1.) Felkészülés a magyar termőföldek külföldi kézbe kerülésének megakadályozására.

a. Országos kampány indítása a jelenleg megvásárolható földek megmentésére a nemzeti, polgári erők, szervezetek tevékenységének összefogásával.

A nem mezőgazdaságból élő polgárok is járuljanak hozzá közadakozással (önzetlenül) ahhoz, hogy akik tényleges gazdálkodással foglalkoznak, környezetükben a lehető legtöbb termőföldet (akár kis-társulási formában is) megszerezhessék. (Egy 20 fős polgári, vagy nemzeti kör minden tagja önként felajánl 10.000,- Ft-ot; összegyűlik összesen 200.000,- Ft. Három kör 600 ezer forintot adományozhat az arra érdemes gazdának, ezen a pénzen ma még termőföldet lehet vásárolni, ill. hozzájárulni annak megszerzéséhez. A kör szerződést köt a gazdával a föld elidegeníthetetlenségéről.) Ez hosszútávú nemzeti érdek.

b. Jelenleg uniós tagságunkat adottnak kell tekintenünk, ezért hamarosan életbe lép a pályázati rendszer. A polgári, nemzeti erők szakértői – jogászok, jegyzők, könyvelők – helyi szinten szervezzenek pályázati irodákat, amelyek önként és ingyenesen segítsék a pályázatok megszövegezésében járatlan gazdálkodókat; pályázati lehetőségek figyelése, tájékoztatás, a tényleges pályázatok megszövegezése. (A „pályázati irodákat” ingyen, minden különösebb anyagi áldozat nélkül meg lehet valósítani! Egy település szakértője, szakértői saját lakásukon fogadják a hét bizonyos napján a hozzá fordulókat. Ő, vagy pedig egy szervezett központ figyeli a pályázati lehetőségeket. Ilyenformán csak idő és önzetlen áldozatvállalás szükséges a segítségnyújtáshoz, és ahhoz, hogy az erre a tevékenységre szakosodott „cápák” tetemes összegek – 10% – követelésével ne rövidítsék meg az amúgy is tőkeszegény kistermelőket.)

Mindkét esetben regionális, öntevékeny munkára van szükség, amelyet mi országos szinten indítunk el.

2.)  A még magyar állami tulajdonban lévő nagyvállalatok privatizálásának, külföldi tulajdonba történő átjátszásának megakadályozása.

a. Azonnali, széleskörű, országos tájékoztatás a ’94 és ’98 közötti privatizáció eredményéről (a volt állami tulajdon 80%-a külföldi kézben), és a jelenlegi kormány tervéről, a maradék 20% eladási szándékáról.

b. Országos tiltakozó hullám megindítása a szándék valóraváltásának megakadályozására: tiltakozó helyi megmozdulások, országos sztrájkok, útlezárások stb…

Tisztában vagyunk azzal, hogy a szakszervezeti vezetők nem potenciális partnereink ebben a törekvésben – vagy csak csekély mértékben –, azonban a munkástanácsok, a gazdakörök és a polgári körök közreműködésével ezt mégis meg kell próbálnunk, nincs más törvényes eszköz a kezünkben!

Budakeszi, 2003. május 12.

Jobb Kor Polgári Kör, Budakeszi